Cảm ơn bạn đã truy cập vào trang website của Nha khoa Dios. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của khách hàng.  Xin mời bạn đọc bản “Chính sách bảo mật” dưới đây để hiểu rõ hơn những cam kết mà Nha khoa Dios đang thực hiện, nhằm tôn trọng và bảo vệ quyền lợi của người truy cập:

1- MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN:

 • Thu thập thông tin cá nhân do khách hàng chủ động cung cấp (bao gồm họ và tên, số điện thoại hoặc email) nhằm liên hệ lại với khách hàng để:
  • Giải đáp thắc mắc và tư vấn về các dịch vụ nha khoa.
  • Hỗ trợ đặt lịch hẹn điều trị với các nha sĩ.
  • Chủ động chia sẻ thông tin liên quan đến thay đổi trong dịch vụ và chi phí điều trị.
 • Mọi thông tin khách hàng cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Nha khoa Dios không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật của thông tin cung cấp.
 • Thu thập thông tin về quá trình tương tác với website www.dios.vn như: số lần viếng thăm, số trang đã xem, số links (liên kết) đã click, loại trình duyệt (Browser), ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến www.dios.vn.
 • Thông tin về quá trình tương tác không bao gồm các thông tin cá nhân (họ và tên, số điện thoại hoặc email) của khách hàng và được sử dụng để xem xét cải thiện nội dung và giao diện của website www.dios.vn .

2- PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN:

 • Đối với thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp, khi cần thiết, chúng tôi có thể dựa trên những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gọi điện thoại, nhắn tin hoặc gửi email để giải đáp thắc mắc, tư vấn dịch vụ nha khoa, đặt lịch hẹn với nha sĩ và chia sẻ các thông tin liên quan đến thay đổi trong dịch vụ và chi phí điều trị.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, chúng tôi buộc phải cung cấp thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp theo quy định của pháp luật.
 • Đối với thông tin về quá trình tương tác, chúng tôi chỉ sử dụng trong quá trình phân tích và cải thiện nội dung và giao diện của website www.dios.vn .

3- THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN:

Chúng tôi không giới hạn thời hạn lưu trữ thông tin ngoại trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu hủy bỏ hoặc đơn vị giải thể hoặc bị phá sản.

4- NHỮNG NGƯỜI HOẶC TỔ CHỨC CÓ THỂ ĐƯỢC TIẾP CẬN VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG:

 • Ban quản trị website www.dios.vn.
 • Bên thứ ba có dịch vụ tích hợp với website www.dios.vn.
 • Công ty cung cấp dịch vụ cho Nha khoa Dios (tổ chức sự kiện, nghiên cứu thị trường, tư vấn marketing…) cần nghiên cứu thông tin về quá trình tương tác của khách hàng.
 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp có yêu cầu theo quy định pháp luật.
 • Bên khiếu nại chứng minh được hành vi vi phạm của khách hàng.

5- ĐỊA CHỈ CỦA ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN:

HỘ KINH DOANH NHA KHOA DIOS

 • Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Tần, quận 8, Tp HCM.
 • Email: nhakhoadios@gmail.com
 • ĐTDĐ: 0931 880 136

6- PHƯƠNG THỨC VÀ CÔNG CỤ ĐỂ KHÁCH HÀNG TIẾP CẬN VÀ CHỈNH SỬA DỮ LIỆU THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH

Khách hàng có thể liên hệ trực tiếp Nha khoa Dios để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu thông tin cá nhân của mình bằng những cách như sau:

 • Liên hệ trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ của Nha khoa Dios: 137 Nguyễn Thị Tần, quận 8, Tp HCM.
 • Qua email: nhakhoadios@gmail.com
 • Qua điện thoại: 0931 880 136
 • Qua website tại đường link: www.dios.vn/lien-he

7- CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Thông tin cá nhân của khách hàng trên website www.dios.vn được Nha khoa Dios cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo mật thông tin cá nhân được đăng tải trên www.dios.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác và quy định này.

Nha khoa Dios cam kết: Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ ba nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép hoặc đồng ý từ khách hàng, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của khách hàng, Nha khoa Dios có trách nhiệm thông báo và làm việc với cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời, đồng thời thông báo cho khách hàng được biết về vụ việc.

8- CƠ CHẾ TIẾP NHẬN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi phát hiện thông tin cá nhân của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi, khách hàng vui lòng liên hệ ngay với Nha khoa Dios bằng những cách sau:

 • Liên hệ trực tiếp hoặc gửi thư về địa chỉ của Nha khoa Dios: 137 Nguyễn Thị Tần, quận 8, Tp HCM.
 • Qua email: nhakhoadios@gmail.com
 • Qua điện thoại: 0931 880 136
 • Qua website tại đường link: www.dios.vn/lien-he

Sau khi tiếp nhận khiếu nại và chứng cứ liên quan của khách hàng, Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất là trong vòng 48 giờ làm việc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.